Погледнете ги емисиите

1. Вовед (историски развој)
2. Edubuntu 1 (Основни елементи)
3. Edubuntu 2 (Прелистувач на датотеки Наутилус)
4. Edubuntu 3 (Уредување на работна околина)
5. Edubuntu 4 (Конфигурирање на системот)
6. Мултимедија
7. Веб прегледувач Mozilla Firefox
8. Клиент за е – пошта Evolution
9. Програма за брзи пораки Pidgin
10. Open Office – Writer (1 од 3)
11. Open Office – Writer (2 од 3)
12. Open Office – Writer (3 од 3)
13. Open Office – Calc (1 од 3)
14. Open Office – Calc (2 од 3)
15. Open Office – Calc (3 од 3)
16. Open Office – Impress (1 од 2)
17. Open Office – Impress (2 од 2)
18. Open Office – Draw (1 од 2)
19. Open Office – Draw (2 од 2)
20. Open Office – Base
21. Информатика – Q cad
22. Информатика – GIMP
23. Информатика – Scribus
24. Информатика – Lazarus (1 од 2)
25. Информатика – Lazarus (2 од 2)
26. Математика – KIG
27. Математика – Geogebra (1 од 2)
28. Математика – Geogebra (2 од 2)
29. Математика - Dr. Geo
30. Физика – Phet (1 од 2)
31. Физика – Phet (2 од 2)
32. Математика – KmPlot
33. Информатика – Inkscape
34. Хемија – Kalzium
35. Географија – Q Gis
36. Музичка уметност – Solfege
37. Латински јазик – Klatin, Kverbos
38. Хемија – Chemtool
39. Систем за е-учење – Moodle