Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratë

Search form

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 14 dhjetor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski sot mori pjesë në takimin e punës me personat udhëheqës të institucioneve dhe oficerët për të dhënat e hapura.

Shkup, 11 dhjetor 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski u drejtua në prezantimin e draft-Studimit të fizibilitetit për Parkun shkencoro teknologjik në Shkup. Bartës i projektit është Fondi për inovacion dhe zhvillim teknologjik, ndërsa impementohet në bashkëpunim me Ministrinë e

Pages

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 14 dhjetor 2018

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë Damjan Mançevski sot mori pjesë në takimin e punës me personat udhëheqës të institucioneve dhe oficerët për të dhënat e hapura.

Shkup, 11 dhjetor 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës

Shkup, 11 dhjetor 2018

Ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Damjan Mançevski u drejtua në prezantimin e draft-Studimit të fizibilitetit për Parkun shkencoro teknologjik në Shkup. Bartës i projektit është Fondi për inovacion dhe zhvillim teknologjik, ndërsa impementohet në bashkëpunim me Ministrinë e

Pages