E

event handler


англиски
македонски
event handler
раководител со настани


eyedropper


англиски
македонски
eyedropper
изборник за боја/пипета


expand control


англиски
македонски
expand control
контрола за проширување


ESC key


англиски
македонски
ESC key
ESC-копче


e-mail server


англиски
македонски
e-mail server
сервер за е-пошта


extensible rights markup language


англиски
македонски
extensible rights markup language
extensible rights markup language


enhanced audio CD


англиски
македонски
enhanced audio CD
подобрен аудио ЦД


Ease In


англиски
македонски
Ease In
Ease In


Ease Out


англиски
македонски
Ease Out
Ease Out


Syndicate content